Chwilio

Ewch/Go

Show English

 

Croeso

Croeso i wefan Cyd, y mudiad sy'n dod â Chymry Cymraeg a dysgwyr ynghyd. Prif nod y mudiad yw helpu dysgwyr i groesi'r bont rhwng bod yn ddysgwyr a bod yn siaradwyr rhugl. Rydym yn gwneud hyn drwy drefnu ystod eang o weithgareddau, yn genedlaethol ac yn lleol.

Mae llawer yn meddwl fod y llythrennau CYD yn sefyll am Cymdeithas y Dysgwyr , ond NID dyna ydyw. Mae'r bobl rugl eu Cymraeg sydd yn y mudiad yn rhan hanfodol ohono. Hebddyn nhw fasai dim mudiad. Holl bwrpas Cyd ydy dod â nhw a dysgwyr ynghyd.
Welcome to the Cyd website. Cyd is an organisation that aims to help turn Welsh learners into speakers through organising a wide range of events for learners and fluent speakers. You can find out what Cyd is doing in your area through this website. The website is mainly in Welsh, but there are often translations or summaries in English: click on the Show English button to see them. There is also a summary in English of what Cyd does.

Dyfodol Cyd

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Ymddiriedolwyr ar 21ain o Chwefror, ac ar ôl trafodaeth hir a gyda thristwch mawr, penderfynwyd dod â Cyd fel elusen a mudiad cenedlaethol i ben ar ddiwedd mis Mawrth 2008.
OND bydd gwaith a gweithgareddau Cyd yn parhau!
O'r 1af o Ebrill 2008 ymlaen, bydd pob cangen Cyd yn troi'n grŵp annibynnol, gyda'r
hawl i ddefnyddio enw a logo Cyd. Darllenwch mwy yn y llythyr a anfonwyd at bob grŵp Cyd.

Newyddion | News

Enillwyr Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2008 Winners of Dan Lynn James Scholarship 2008
Archif Cadwyn Cyd bellach ar-lein Cadwyn Cyd Archive now on-line
Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2007 Dan Lynn James 2007

Rhestr lawn | Full list

Digwyddiadau | Events
Valid HTML 4.01 Transitional