Chwilio

Ewch/Go

Hide English

 
Cadwyn Cyd archive: complete archive of back numbers of the Cyd magazine. N.B. The files are in PDF format and can be quite large (up to 10MB)

Archif Cadwyn Cyd


Clawr Cadwyn 01Cyhoeddwyd rhifyn 1 o Cadwyn, sef cylchgrawn Cyd, yn ôl yn Hydref 1989. Dros y blynyddoedd ers hynny argraffwyd cannoedd o erthyglau, straeon a lluniau am weithgareddau Cyd a'i aelodau.

Rydym wedi digideiddio archif llawn Cadwyn o'r rhifyn cyntaf i'r rhifyn diweddaraf, ac maen nhw ar gael nawr yma ar y wefan.

Mae'r ffeiliau i gyd yn y ffurf PDF, felly rhaid i chi gael copi o Adobe Acrobat Reader neu rywbeth gyffelyb ar eich cyfrifiadur i'w darllen nhw. D.S. Mae maint y ffeiliau yn gymharol fawr, rhwng 2MB a 10MB, felly dydyn nhw ddim yn addas os nad oes cyswllt band llydan gennych.

<a href='uploads/cadwyn52.pdf'>Rhifyn 52 Gaeaf 2006</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Canlyniadau'r Cystadleuaeth Scrabble, Dysgwr y Flwyddyn 2006, Clwb Darllen Cyd
Rhifyn 52 Gaeaf 2006
Gan gynnwys: Canlyniadau'r Cystadleuaeth Scrabble, Dysgwr y Flwyddyn 2006, Clwb Darllen Cyd

<a href='uploads/cadwyn51.pdf'>Rhifyn 51 Gaeaf 2005</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Cystadleuaeth Scrabble, Colofn Nia Parry, Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod 2005
Rhifyn 51 Gaeaf 2005
Gan gynnwys: Cystadleuaeth Scrabble, Colofn Nia Parry, Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod 2005

<a href='uploads/cadwyn50.pdf'>Rhifyn 50 Haf 2005</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Penwythnos Calan Mai Nant Gwrtheyrn, Taith i Wlad Swazi, Penwythnos Canolfan y Mileniwm, Enillwyr Ysgoloriaeth DLJ 2005, Cyfweliad gyda Harriet Earis a Des Davies
Rhifyn 50 Haf 2005
Gan gynnwys: Penwythnos Calan Mai Nant Gwrtheyrn, Taith i Wlad Swazi, Penwythnos Canolfan y Mileniwm, Enillwyr Ysgoloriaeth DLJ 2005, Cyfweliad gyda Harriet Earis a Des Davies

<a href='uploads/cadwyn49.pdf'>Rhifyn 49 Gaeaf 2004/5</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Penwythnos Calan Gaeaf Nant Gwrtheyrn, Taith Haf cangen Rhisga, Canghennau newydd yn Matlock ac Aberhonddu, <i>Y Cymro</i> ar ei newydd wedd.
Rhifyn 49 Gaeaf 2004/5
Gan gynnwys: Penwythnos Calan Gaeaf Nant Gwrtheyrn, Taith Haf cangen Rhisga, Canghennau newydd yn Matlock ac Aberhonddu, Y Cymro ar ei newydd wedd.

<a href='uploads/cadwyn48.pdf'>Rhifyn 48 Hydref 2004</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Eisteddfod Genedlaethol 2004, Ugain mlwyddiant Cyd, Dysgwr y Flwyddyn 2004
Rhifyn 48 Hydref 2004
Gan gynnwys: Eisteddfod Genedlaethol 2004, Ugain mlwyddiant Cyd, Dysgwr y Flwyddyn 2004

<a href='uploads/cadwyn47.pdf'>Rhifyn 47 Haf 2004</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Eisteddfod Genedlaethol, Penwythnos Glan-llyn, Cystadleuaeth Merched y Wawr, Taith feicio Cymru-Cuba
Rhifyn 47 Haf 2004
Gan gynnwys: Eisteddfod Genedlaethol, Penwythnos Glan-llyn, Cystadleuaeth Merched y Wawr, Taith feicio Cymru-Cuba

<a href='uploads/cadwyn46.pdf'>Rhifyn 46 Gwanwyn 2004</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Gŵyl Iaith y Bala, Cwis Cenedlaethol 2004, Profiad Dysgwr - Nigel Mervyn
Rhifyn 46 Gwanwyn 2004
Gan gynnwys: Gŵyl Iaith y Bala, Cwis Cenedlaethol 2004, Profiad Dysgwr - Nigel Mervyn

<a href='uploads/cadwyn45.pdf'>Rhifyn 45 Gaeaf 2003</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn, Cymraeg yn yr Almaen, Adroddiadau o'r canghennau
Rhifyn 45 Gaeaf 2003
Gan gynnwys: Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn, Cymraeg yn yr Almaen, Adroddiadau o'r canghennau

<a href='uploads/cadwyn44.pdf'>Rhifyn 44 Gwanwyn/Haf 2003</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2003, Cynllun Gerddi Cenedlaethol
Rhifyn 44 Gwanwyn/Haf 2003
Gan gynnwys: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2003, Cynllun Gerddi Cenedlaethol

<a href='uploads/cadwyn43.pdf'>Rhifyn 43 Gaeaf 2002</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Dysgwraig y Flwyddyn, Cangen Machynlleth, Jemeima Nicholas,
Rhifyn 43 Gaeaf 2002
Gan gynnwys: Dysgwraig y Flwyddyn, Cangen Machynlleth, Jemeima Nicholas,

<a href='uploads/cadwyn42.pdf'>Rhifyn 42 Haf 2002</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Fideo Cyd, Coedwig Cymysg, Cyd yn y Pantri, Arne Pommerening, Estella, Rhaglen Newyddion Newydd S4C, Taith Cerdded Kate Roberts
Rhifyn 42 Haf 2002
Gan gynnwys: Fideo Cyd, Coedwig Cymysg, Cyd yn y Pantri, Arne Pommerening, Estella, Rhaglen Newyddion Newydd S4C, Taith Cerdded Kate Roberts

<a href='uploads/cadwyn41.pdf'>Rhifyn 41 Gwanwyn 2002</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Magu'n ddwyieithog, Taith Feicio yn Lesotho, Dewi Sant a Thyddewi, Cymdeithas Edward Llwyd
Rhifyn 41 Gwanwyn 2002
Gan gynnwys: Magu'n ddwyieithog, Taith Feicio yn Lesotho, Dewi Sant a Thyddewi, Cymdeithas Edward Llwyd

<a href='uploads/cadwyn40.pdf'>Rhifyn 40 Gaeaf 2001</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffiniau, Jazz Osian Roberts, Trugarez: Gwyliau yn Llydaw
Rhifyn 40 Gaeaf 2001
Gan gynnwys: Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffiniau, Jazz Osian Roberts, Trugarez: Gwyliau yn Llydaw

<a href='uploads/cadwyn39.pdf'>Rhifyn 39 Haf 2001</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Wythnos Gwirfoddolwyr, Wythnos Addysg Oedolion, Priodas ar y Wê, Arddodiaid Cyfansawdd
Rhifyn 39 Haf 2001
Gan gynnwys: Wythnos Gwirfoddolwyr, Wythnos Addysg Oedolion, Priodas ar y Wê, Arddodiaid Cyfansawdd

<a href='uploads/cadwyn38.pdf'>Rhifyn 38 Gwanwyn 2001</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Calan Mai, Dathlu Gŵyl Dewi, Pam Dysgu Cymraeg?, Gradd Allanol Prifysgol Cymru, Myfyrdodau ar Antur Madog
Rhifyn 38 Gwanwyn 2001
Gan gynnwys: Calan Mai, Dathlu Gŵyl Dewi, Pam Dysgu Cymraeg?, Gradd Allanol Prifysgol Cymru, Myfyrdodau ar Antur Madog

<a href='uploads/cadwyn37.pdf'>Rhifyn 37 Gaeaf 2000</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Diwrnod Santes Dwynwen, Cynllun Pontio Cyd, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyd 2000, Gweithio i Barnardos, Athrawon, Hanes Archachon
Rhifyn 37 Gaeaf 2000
Gan gynnwys: Diwrnod Santes Dwynwen, Cynllun Pontio Cyd, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyd 2000, Gweithio i Barnardos, Athrawon, Hanes Archachon

<a href='uploads/cadwyn36.pdf'>Rhifyn 36 Haf 2000</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Lansio Llyfrau i Ddysgwyr, Gŵyl y Dysgwyr 2000, Ymlaen i'r Mileniwm, Bod yn Enwog am Ddiwrnod neu Ddau, Gwobr Dug Caeredin, Graham Henry
Rhifyn 36 Haf 2000
Gan gynnwys: Lansio Llyfrau i Ddysgwyr, Gŵyl y Dysgwyr 2000, Ymlaen i'r Mileniwm, Bod yn Enwog am Ddiwrnod neu Ddau, Gwobr Dug Caeredin, Graham Henry

<a href='uploads/cadwyn35.pdf'>Rhifyn 35 Hydref 1999</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Twrneimant Monopoly Cymru 2000, Y Nadolig a'r Calan, Canrif Newydd  Iaith Newydd, Eisteddfod Genedlaethol Môn
Rhifyn 35 Hydref 1999
Gan gynnwys: Twrneimant Monopoly Cymru 2000, Y Nadolig a'r Calan, Canrif Newydd Iaith Newydd, Eisteddfod Genedlaethol Môn

<a href='uploads/cadwyn34.pdf'>Rhifyn 34 Haf 1999</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Pigion o Bwyllgorau Gwaith Cyd Mawrth ac Ebrill, O Nant Gwrtheyrn i Amsterdam, Gŵyl Aberhonddu, Cyd ym Maris, Heather Jones
Rhifyn 34 Haf 1999
Gan gynnwys: Pigion o Bwyllgorau Gwaith Cyd Mawrth ac Ebrill, O Nant Gwrtheyrn i Amsterdam, Gŵyl Aberhonddu, Cyd ym Maris, Heather Jones

<a href='uploads/cadwyn33.pdf'>Rhifyn 33 Gwanwyn 1999</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Gwirfoddoli?, Bathodyn Cyd in Pontio, Cyfweliad â Catherine Wally Jackson o Boston, Crynodeb o lythyr R. S. Howe at Cyd
Rhifyn 33 Gwanwyn 1999
Gan gynnwys: Gwirfoddoli?, Bathodyn Cyd in Pontio, Cyfweliad â Catherine Wally Jackson o Boston, Crynodeb o lythyr R. S. Howe at Cyd

<a href='uploads/cadwyn32.pdf'>Rhifyn 32 Gaeaf 1998</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Dwy Gerdd o Adran y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Bro Ogwr, Bathodyn Newydd Cyd, Leanne Thomas yn Gwireddu Breudwydd, Gwibdaith Hâf i Bantycelyn, Diwrnod i'w gofio gan Keith Christopher
Rhifyn 32 Gaeaf 1998
Gan gynnwys: Dwy Gerdd o Adran y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol Bro Ogwr, Bathodyn Newydd Cyd, Leanne Thomas yn Gwireddu Breudwydd, Gwibdaith Hâf i Bantycelyn, Diwrnod i'w gofio gan Keith Christopher

<a href='uploads/cadwyn31.pdf'>Rhifyn 31 Haf 1998</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Shân Cothi, Ysgoloriath Dan Lynn James, Enillwyr Raffl Calan Mai, Penwythnos Calan Gaeaf Cyd, Pigion o'r Pwyllgor Gwaith, Y Wennol, Sain Ffagan
Rhifyn 31 Haf 1998
Gan gynnwys: Shân Cothi, Ysgoloriath Dan Lynn James, Enillwyr Raffl Calan Mai, Penwythnos Calan Gaeaf Cyd, Pigion o'r Pwyllgor Gwaith, Y Wennol, Sain Ffagan

<a href='uploads/cadwyn30.pdf'>Rhifyn 30 Gwanwyn 1998</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Pidgin Welsh, Wythnos o Weithgareddau i godi Arian, Diwrnod o Hwyl yn Celtica, Papurau Bro, Arwydd Amlieithog yn Abergwaun
Rhifyn 30 Gwanwyn 1998
Gan gynnwys: Pidgin Welsh, Wythnos o Weithgareddau i godi Arian, Diwrnod o Hwyl yn Celtica, Papurau Bro, Arwydd Amlieithog yn Abergwaun

<a href='uploads/cadwyn29.pdf'>Rhifyn 29 Gaeaf 1997</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Nwyddau Cyd, Ysgoloriaeth Dan Lynn James, Gŵyl y Dysgwyr, Y Plygain, Apel gan Ysgrifennyd Cyffredinol Cyd, Pigion o Bwyllgor Gwaith 1997, Sut mae Cyd yn Gweithio, Hyd a Hwyl y Nadolig, Ysgol Hâf Gregynog
Rhifyn 29 Gaeaf 1997
Gan gynnwys: Nwyddau Cyd, Ysgoloriaeth Dan Lynn James, Gŵyl y Dysgwyr, Y Plygain, Apel gan Ysgrifennyd Cyffredinol Cyd, Pigion o Bwyllgor Gwaith 1997, Sut mae Cyd yn Gweithio, Hyd a Hwyl y Nadolig, Ysgol Hâf Gregynog

<a href='uploads/cadwyn28.pdf'>Rhifyn 28 Hydref 1997</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Pigiau o'r Nant, Owain Glyndwr, Gwyliau, Dysgwr y Flwyddyn
Rhifyn 28 Hydref 1997
Gan gynnwys: Pigiau o'r Nant, Owain Glyndwr, Gwyliau, Dysgwr y Flwyddyn

<a href='uploads/cadwyn27.pdf'>Rhifyn 27 Haf 1997</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Eisteddfod Genedlaethol Merion a'r Cyffiniau, Cwis Cenedlaethol, Canghennau Cyd, Penwythnos Nant Gwrtheyrn
Rhifyn 27 Haf 1997
Gan gynnwys: Eisteddfod Genedlaethol Merion a'r Cyffiniau, Cwis Cenedlaethol, Canghennau Cyd, Penwythnos Nant Gwrtheyrn

<a href='uploads/cadwyn26.pdf'>Rhifyn 26 Gwanwyn 1997</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Digwyddiad Mawr yn Nhyddewi, Bwletin o'r Brif Swyddfa, Cyd yn Sweden, Dŵr, Canghannau Newydd
Rhifyn 26 Gwanwyn 1997
Gan gynnwys: Digwyddiad Mawr yn Nhyddewi, Bwletin o'r Brif Swyddfa, Cyd yn Sweden, Dŵr, Canghannau Newydd

<a href='uploads/cadwyn25.pdf'>Rhifyn 25 Gaeaf 1996</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Pel-droediwr Rhyngwladol yn Ddysgwr y Fflwyddyn, Aer Poeth yn y Swyddfa Gymreig, Bwletin o'r Brif Swyddfa, Ysgolorieth Dan Lynn James, Penwythnos Swynol yn Nant Gwrtheyrn
Rhifyn 25 Gaeaf 1996
Gan gynnwys: Pel-droediwr Rhyngwladol yn Ddysgwr y Fflwyddyn, Aer Poeth yn y Swyddfa Gymreig, Bwletin o'r Brif Swyddfa, Ysgolorieth Dan Lynn James, Penwythnos Swynol yn Nant Gwrtheyrn

<a href='uploads/cadwyn24.pdf'>Rhifyn 24 Haf 1996</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Camau Cadarn tuag at y Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr, Medal Lenyddol y Dysgwyr, Sut i ddianc rhag Estrysiaid, Eisteddfod yr Urdd Bro Maelor
Rhifyn 24 Haf 1996
Gan gynnwys: Camau Cadarn tuag at y Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr, Medal Lenyddol y Dysgwyr, Sut i ddianc rhag Estrysiaid, Eisteddfod yr Urdd Bro Maelor

<a href='uploads/cadwyn23.pdf'>Rhifyn 23 Gwanwyn 1996</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Rhaglen Newydd Radio Cymru, Hawliau Dynol, Cnau Gwenwynig,  Richard Roberts, Arlunydd, Byw yn Belize, Diwedd Oes a Dechrau Newydd: Pŵerdy Trawsfynydd, Dolen yn y Cadwyn Bwyd
Rhifyn 23 Gwanwyn 1996
Gan gynnwys: Rhaglen Newydd Radio Cymru, Hawliau Dynol, Cnau Gwenwynig, Richard Roberts, Arlunydd, Byw yn Belize, Diwedd Oes a Dechrau Newydd: Pŵerdy Trawsfynydd, Dolen yn y Cadwyn Bwyd

<a href='uploads/cadwyn22.pdf'>Rhifyn 22 Gaeaf 1995</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Ewyllys Da ac Adfer Iaith, Adfer yr Iaith yng Nghymoedd y De, Dros y Ffîin, Ysgoloriaeth Dan Lynn James, Teimladau Cymry Cymraeg Ifanc
Rhifyn 22 Gaeaf 1995
Gan gynnwys: Ewyllys Da ac Adfer Iaith, Adfer yr Iaith yng Nghymoedd y De, Dros y Ffîin, Ysgoloriaeth Dan Lynn James, Teimladau Cymry Cymraeg Ifanc

<a href='uploads/cadwyn21.pdf'>Rhifyn 21 Hydref 1995</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Swyddogion Newydd, Cyfarchion o'r Gadair, Cwis Cenedlaethol, Hwyl Haf Nant Gwrtheyrn, Bwrlwm Pabell y Dysgwyr, Eisteddfod Bro Colwyn
Rhifyn 21 Hydref 1995
Gan gynnwys: Swyddogion Newydd, Cyfarchion o'r Gadair, Cwis Cenedlaethol, Hwyl Haf Nant Gwrtheyrn, Bwrlwm Pabell y Dysgwyr, Eisteddfod Bro Colwyn

<a href='uploads/cadwyn20.pdf'>Rhifyn 20 Haf 1995</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Twll yn y Canol: Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Eisteddfod Bro'r Preselau, Apêl Cyd, Yr Iaith yn Llifo, Chwyldro Electronig: Cyd ar y Rhwyd Byd Eang, Roc y Cnapan
Rhifyn 20 Haf 1995
Gan gynnwys: Twll yn y Canol: Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Eisteddfod Bro'r Preselau, Apêl Cyd, Yr Iaith yn Llifo, Chwyldro Electronig: Cyd ar y Rhwyd Byd Eang, Roc y Cnapan

<a href='uploads/cadwyn19.pdf'>Rhifyn 19 Gwanwyn 1995</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Tad Bobby a Buga, Cyfweliad o'r Gadair, Penbleth Blaenau Ffestiniog: Swyddi neu Amgylchedd?, Bywyd Hawdd Myfyrwyr  Tybed?, Cymorth Sillafu ar Gyfrifiadur, Cyffuriau  beth yw'r Peryglau?
Rhifyn 19 Gwanwyn 1995
Gan gynnwys: Tad Bobby a Buga, Cyfweliad o'r Gadair, Penbleth Blaenau Ffestiniog: Swyddi neu Amgylchedd?, Bywyd Hawdd Myfyrwyr Tybed?, Cymorth Sillafu ar Gyfrifiadur, Cyffuriau beth yw'r Peryglau?

<a href='uploads/cadwyn18.pdf'>Rhifyn 18 Ionawr 1995</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Dysgwr Newydd: Ron Unsworth ar 'Pobl y Cwm', Gwaith Warden Parc Genedlaethol Bannau Brycheiniog, Lansio Cronfa Dan Lynn James, Ymweliad Albanwyr, Cymdeithas Theatr Cymru
Rhifyn 18 Ionawr 1995
Gan gynnwys: Dysgwr Newydd: Ron Unsworth ar 'Pobl y Cwm', Gwaith Warden Parc Genedlaethol Bannau Brycheiniog, Lansio Cronfa Dan Lynn James, Ymweliad Albanwyr, Cymdeithas Theatr Cymru

<a href='uploads/cadwyn17.pdf'>Rhifyn 17 Hydref 1994</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Cyd yn 10 Oed, Cyd:  Y Dechrau, Plat y Dathlu, Cerrig Milltir Cyd, Portread o Bethan Clwyd
Rhifyn 17 Hydref 1994
Gan gynnwys: Cyd yn 10 Oed, Cyd: Y Dechrau, Plat y Dathlu, Cerrig Milltir Cyd, Portread o Bethan Clwyd

<a href='uploads/cadwyn16.pdf'>Rhifyn 16 Haf 1994</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Dyblu Staff, Gŵyl Fedi Cyd, Eisteddfod yr Urdd Dolgellau, Cyfaryddiadur, Mae'r Oracl yn Llefaru, Cofio Paul Davies
Rhifyn 16 Haf 1994
Gan gynnwys: Dyblu Staff, Gŵyl Fedi Cyd, Eisteddfod yr Urdd Dolgellau, Cyfaryddiadur, Mae'r Oracl yn Llefaru, Cofio Paul Davies

<a href='uploads/cadwyn15.pdf'>Rhifyn 15 Gwanwyn 1994</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Talu Teyrnged i Dan Lynn James, Mam a Mab: Jenny Ogwen and Rhodri Ogwen Williams, Adolygiad o 'Dan Haul', Radio Ysbyty, Euthenasia, Celf Naîf ac Hanes Alfred Wallis
Rhifyn 15 Gwanwyn 1994
Gan gynnwys: Talu Teyrnged i Dan Lynn James, Mam a Mab: Jenny Ogwen and Rhodri Ogwen Williams, Adolygiad o 'Dan Haul', Radio Ysbyty, Euthenasia, Celf Naîf ac Hanes Alfred Wallis

<a href='uploads/cadwyn14.pdf'>Rhifyn 14 Gaeaf 1993</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Cyfarwyddwraig Newydd Cyd, Cwrs Preswyl yr Eisteddfod, Hwyl Haf Nant Gwrtheyrn, Mae'r Oracl yn Llefaru
Rhifyn 14 Gaeaf 1993
Gan gynnwys: Cyfarwyddwraig Newydd Cyd, Cwrs Preswyl yr Eisteddfod, Hwyl Haf Nant Gwrtheyrn, Mae'r Oracl yn Llefaru

<a href='uploads/cadwyn13.pdf'>Rhifyn 13 Haf 1993</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Arweinydd Newydd Cyd, Penwythnos Awyr Agored Nant Gwrtheyrn, 'Dyw'r cyfrifaduron ddim mor gymleth a hynny: Mae'r Oracl yn Llefaru, O Ble Daeth y Gymraeg?
Rhifyn 13 Haf 1993
Gan gynnwys: Arweinydd Newydd Cyd, Penwythnos Awyr Agored Nant Gwrtheyrn, 'Dyw'r cyfrifaduron ddim mor gymleth a hynny: Mae'r Oracl yn Llefaru, O Ble Daeth y Gymraeg?

<a href='uploads/cadwyn12.pdf'>Rhifyn 12 Gwanwyn 1993</a><br><i>Gan gynnwys:</i> R. S. Thomas, Siarad Plaen, Ellie Taylor: Dysgwraig o Fri, Papur Bro, Gwyliau Cymraeg yng Nghymru, Newyddion Cyd, Y Fampeiar
Rhifyn 12 Gwanwyn 1993
Gan gynnwys: R. S. Thomas, Siarad Plaen, Ellie Taylor: Dysgwraig o Fri, Papur Bro, Gwyliau Cymraeg yng Nghymru, Newyddion Cyd, Y Fampeiar

<a href='uploads/cadwyn11.pdf'>Rhifyn 11 Mis Chwefror 1993</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Terynged i Bedwyr Lewis Jones, Gyda'r Car Dros Wynedd, Yn yn Gegin, Drama Gymraeg 'Wyneb i Wyneb' gyda chymorth i Ddysgwyr, Mentro i'r Wladfa
Rhifyn 11 Mis Chwefror 1993
Gan gynnwys: Terynged i Bedwyr Lewis Jones, Gyda'r Car Dros Wynedd, Yn yn Gegin, Drama Gymraeg 'Wyneb i Wyneb' gyda chymorth i Ddysgwyr, Mentro i'r Wladfa

<a href='uploads/cadwyn10.pdf'>Rhifyn 10 Mis Tachwedd 1992</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Rhaglen Weithgareddau Cyd, Ymgyrch 500, Cystadleuaeth Cwis Cenedlaethol
Rhifyn 10 Mis Tachwedd 1992
Gan gynnwys: Rhaglen Weithgareddau Cyd, Ymgyrch 500, Cystadleuaeth Cwis Cenedlaethol

<a href='uploads/cadwyn09.pdf'>Rhifyn 09 Haf 1992</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Cynhadlaeth Iaith Ifanc, Portead o Bentref Llanon, Cynhadledd Cyd, Monte Ellis a'r Emyn Newydd, Anelu at Chwyldro Iaith
Rhifyn 09 Haf 1992
Gan gynnwys: Cynhadlaeth Iaith Ifanc, Portead o Bentref Llanon, Cynhadledd Cyd, Monte Ellis a'r Emyn Newydd, Anelu at Chwyldro Iaith

<a href='uploads/cadwyn08.pdf'>Rhifyn 08 Mis Mawrth 1992</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Blwyddyn Fawr Dathlu Merched y Wawr, Canmlwyddiant o Gylchgronnau Cymraeg i Blant, Portread o Bentref Cwmerfyn, Poli Parrot yn y Coleg Normal
Rhifyn 08 Mis Mawrth 1992
Gan gynnwys: Blwyddyn Fawr Dathlu Merched y Wawr, Canmlwyddiant o Gylchgronnau Cymraeg i Blant, Portread o Bentref Cwmerfyn, Poli Parrot yn y Coleg Normal

<a href='uploads/cadwyn07.pdf'>Rhifyn 07 Mis Awst 1991</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Sioe Ffasiynau Gŵyl Haf Cyd, Anrhydeddu Llywydd Cyd, Dinas y Liffy a'r Guiness, Penwythnos Cymraeg
Rhifyn 07 Mis Awst 1991
Gan gynnwys: Sioe Ffasiynau Gŵyl Haf Cyd, Anrhydeddu Llywydd Cyd, Dinas y Liffy a'r Guiness, Penwythnos Cymraeg

<a href='uploads/cadwyn06.pdf'>Rhifyn 06 Mis Ebrill 1991</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Taith yn America, Clonc a Thonc y Dysgwyr, Taith Natur, Ysgoloriaeth 1990
Rhifyn 06 Mis Ebrill 1991
Gan gynnwys: Taith yn America, Clonc a Thonc y Dysgwyr, Taith Natur, Ysgoloriaeth 1990

<a href='uploads/cadwyn05.pdf'>Rhifyn 05 Gaeaf 1990</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Cyd yn gofyn i'r Swyddfa Gymreig am £76,460, Penwythnos Crefftau, Mike Peter, Côr Cyd Ardal Aberystwyth, Gobeithion Cyd yn yn Degawd Nesaf
Rhifyn 05 Gaeaf 1990
Gan gynnwys: Cyd yn gofyn i'r Swyddfa Gymreig am £76,460, Penwythnos Crefftau, Mike Peter, Côr Cyd Ardal Aberystwyth, Gobeithion Cyd yn yn Degawd Nesaf

<a href='uploads/cadwyn04.pdf'>Rhifyn 04 Hydref 1990</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Cadwyn Cyd yn 1 oed, Penwythnos Dawnsio Gwerin, Portread o Iago ap Robat Morgan, Ysgoloriaeth Cyd
Rhifyn 04 Hydref 1990
Gan gynnwys: Cadwyn Cyd yn 1 oed, Penwythnos Dawnsio Gwerin, Portread o Iago ap Robat Morgan, Ysgoloriaeth Cyd

<a href='uploads/cadwyn03.pdf'>Rhifyn 03 Yr Eisteddfod 1990</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Beth Phillips Brown, Eisteddfod Croesoswallt, Andrea Jones, Penwythnos Dawnsio Gwerin, Gŵyl Haf Dolgellau, Penwythnos Gweithgareddau Awyr Agored
Rhifyn 03 Yr Eisteddfod 1990
Gan gynnwys: Beth Phillips Brown, Eisteddfod Croesoswallt, Andrea Jones, Penwythnos Dawnsio Gwerin, Gŵyl Haf Dolgellau, Penwythnos Gweithgareddau Awyr Agored

<a href='uploads/cadwyn02.pdf'>Rhifyn 02 Gwanwyn 1990</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Grant gan y Swyddfa Gymreig, Eisteddfod yr Urdd, Ysgoloriaeth Cyd, Gŵyl Ffŵl Ebrill, Miri Awst '90
Rhifyn 02 Gwanwyn 1990
Gan gynnwys: Grant gan y Swyddfa Gymreig, Eisteddfod yr Urdd, Ysgoloriaeth Cyd, Gŵyl Ffŵl Ebrill, Miri Awst '90

<a href='uploads/cadwyn01.pdf'>Rhifyn 01 Hydref 1989</a><br><i>Gan gynnwys:</i> Gŵyl Haf Cyd, Miri Awst, Yr Athro Bobi Jones
Rhifyn 01 Hydref 1989
Gan gynnwys: Gŵyl Haf Cyd, Miri Awst, Yr Athro Bobi Jones

Valid HTML 4.01 Transitional