Tudalen cyfyngedigRestricted Page

Mae mynediad i'r tudalen hwn yn gyfyngedig. Os defnyddiwr awdurdodedig ydych, gallwch mewnllofnodi isod. Cysylltwch rheolwr y wefan i gael mynediad.Access to this page is restricted. If you are an authorised user please login below. To request access please contact the site administrator.


Enw defnyddiwr/Username:  
Cyfrinair/Password:


Iaith gweinyddu/Admin language:


Cyfrinair Newydd/New Password:

Cadarnhau/Confirm:

RHYBUDDWARNING
Eiddo'r perchennog a Thechnoleg Taliesin Cyf. yw'r rhaglenni a data ar y system hon. Maent ar gael i ddefnyddwyr awdurdodedig yn unig. Rhaid i unrhyw fynediad gael ei awdurdodi gan berchennog y wefan.
Y mae'n drosedd gael mynediad neu wneud newidiadau heb eu hawdurdodi i unrhyw raglen neu ddata ar y system hon.
Mae troseddwyr yn agor i erlyniad.
The programs and data held on this system are the property of the site owner and Technoleg Taliesin Cyf. They are lawfully available to authorised users only. Access to any data or program must be authorised by the site owner.
It is a criminal offence to secure unauthorised access to any programs or data on this computer system or to make any unauthorised modification to its contents.
Offenders are liable to prosecution.
Tudalen Hafan / Home page