Chwilio

Ewch/Go

Hide English

 

Penwythnos Canolfan y Mileniwm


Canolfan y MileniwmCynahaliwyd penwythnos preswyl yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd o 1-3 Gorffennaf 2005. Fe fu amserlen llawn, gan gynnwys taith o gwmpas y Canolfan, taith i Amgueddfa Sain Ffagan a cyngerdd ym Mhontypridd (terfnwyd ar y cyd gyda Menter Iaith Rhondda Cynon Taf). Fe gafodd pawb benwythnos i'w cofio, llawn hwyl a sbri.

Dyma ychydig sylwadau rydym wedi derbyn gan aelodau a oedd yno:

'Diolch o galon am drefnu penwythnos mor ddiddorol a hwyliog! Cefais amser braf iawn yng Nghaerdydd, ac roedd yn braf iawn cael mynd i'r Stadiwm a Chanolfan y Mileniwm. Hefyd, doedd nunlle gwell i fod na Sain Ffagan ddydd Sul gyda'r tywydd mor fendigedig. Mwynheais y sgwrs addysgol a diddorol hefyd yn y tai Celtaidd.'
Rhian Medi , Llundain a Chymru


Côr Cytgord ym Mhontypridd'Diolch am drefnu'r penwythnos yng Nghaerdydd. Dw i wedi mwynhau'r cymdeithasu, y tafarnau, a'r teithiau gydag arweinyddion.'
Stephen Ball, Llundain

'Diolch yn fawr am y penwythnos. I thought the organisation was excellent and enjoyed the weekend thoroughly - it was good to hear such a lot of Welsh over the weekend. It's given me the courage to go to the Cyd meeting in Haverfordwest this week!'
Helen, Sir Benfro


Pentref Celtaidd, Sain Ffagan'Diolch yn enfawr am y penwythnos yng Nghaerdydd roedd e'n wych.'
Julie, Abertawe

Hoffwn i ddiolch i ti am y penwythnos diweddar yng Nghaerdydd. Hoffais i'n enwedig y Noson Lawen ym Mhontypridd, a'r ymweliadau â'r Stadiwm a Chanolfan y Mileniwm. Mae'r penwythnosau yn bwysig iawn i fi, gan ei fod yn amhosib i fi ddod am wythnos gyfan, er hoffwn i wneud hynny un diwrnod. Dw i'n edrych ymlaen at y tro nesa'.
Martin, Stamford, Swydd Lincoln

Valid HTML 4.01 Transitional