Chwilio

Ewch/Go

Show English

 
Privacy policy We record basic information about each visit to allow the creation of statistics regarding usage of the site. In the event of unauthorised or illegal access we may collect additional information and disclose it to the relevant authorities.

Polisi preifatrwydd

Rydym yn cofnodi'r manylion isod am bob un ymweliad i'r wefan hon:
• Dyddiad ac amser
• Cyfeiriad IP eich cyfrifiadur
• enw eich gwas (e.e. aol.com)
• tudalennau a ddadlwythwyd
Ar ôl i ni eu cyfuno'r cofnodion ynghyd, rydym yn eu defnyddio i dangos patrymau defnydd y wefan, er mwyn i ni wellha'ch profiad yn y dyfodol.

Byddem yn casglu, defnyddio a datguddio mwy o fanylion nag sy'n uchod dan yr amgylchiadau isod:

• ceisiadau i gael mynediad i dudalennau heb gael eu cyhoeddi.
• ceisiadau heb eu hawdurdodau i newid cynhwysion y safle
• ceisiadau i ryng-gipio ar negeseuon a anfonwyd gan ddefnyddwyr y wefan
• cyfathrebiadau difenwol, neu sy'n peri i ni gredu bod trosedd wedi'i traddodi neu ar fin eu traddodi
• ceisiadau i dorri systemau diogelwch y wefan a'r was.

Cedwir yr hawl i ddatguddio manylion i'r awdurdodau perthnasol os oes drwgdybiad bod trosedd wedi'i draddodi.

Mynediad i barth cyfyngedig, ac i offer golygu

Cyn i ni roi caniatâd i unrhyw un gael mynediad i'r parth cyfyngedig, neu i olygu cynhwysion y wefan hon, rydym yn cofnodi'r manylion isod:
• Enw
• Cyfeiriad
• Rhif ffôn
• cyfeiriad e-bost

Rydym yn cofnodi bob gais i fewngofnodi.

Os newidir cynhwysion y wefan, rydym yn cofnodi:
• Natur y newid
• Manylion llawn y newid
• Dyddiad ac amser y newid
• Cyfeiriad IP y defnyddiwr
• Enw'r defnyddiwr

Dan yr amodau a gytunwyd iddynt gan bob defnyddiwr cyn cael mynediad, mae cyfrifoldeb am unrhyw destun neu llun y roddir ar y wefan yn dal gyda'r defnyddiwr. Mae dyletswydd arnynt i gadw eu cyfrineiriau yn gyfrinachol.

Valid HTML 4.01 Transitional