Chwilio

Ewch/Go

Show English

 

Ysgol Undydd Derby


Ym mis Gorffennaf 2006, cynhaliwyd Ysgol Undydd i fwy na 40 o bobl yn Derby. Dyma llun o'r dysgwyr gyda'i tiwtoriaid.

In July 2006 a day school was held in Derby for more than 40 Welsh learners. Here's a picture of the learners with their tutors.


Ysgol Undydd Derby, 31/07/06

Valid HTML 4.01 Transitional