Chwilio

Ewch/Go

Show English

 
This is a scholarship for Welsh learners to attend an advanced Welsh course/residential course; or a course on any subject through the medium of the Welsh language; or purchase books/cassettes. Preference given to members of CYD groups. From 2010 the scholarship will be administered by the Mid-Wales Welsh for Adults Centre at Aberystwyth University.

Ysgoloriaeth Dan Lynn James


Dan Lynn JamesPwrpas ysgoloriaeth Dan Lynn James yw rhoi cymorth ariannol i ddysgwyr sydd am wella eu Cymraeg a'i defnyddio yn eu bywyd bob dydd. Ystyrir y cais gan banel o ymddiriedolwyr Cyd. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd eisoes yn gefnogwyr CYD.

Gan ddilyn diddymiad Cyd fel mudiad genedlaethol, o 2010 ymlaen bydd cyfrifoldeb am yr Ysgoloriaeth yn cael ei drosglwyddo i Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru, Prifysgol Aberystwyth. Mwy o fanylion am 2012 (pdf)
Enillwyr blaenorol yr ysgoloriaethau

Valid HTML 4.01 Transitional